Hur är en förlovningsring uppbyggd? Vi reder ut alla begrepp

En förlovningsring består av många olika komponenter som har en avgörande effekt på slutdesignen på ringen. En ring kan exempelvis se väldigt olika ut beroende på vilket huvud, hur många klor, vilken skena och vilken infattning den har. Men vad innebär egentligen dessa begrepp? Vi reder ut betydelsen av alla de viktigaste byggstenarna för att ge dig kunskapen du behöver för att kunna köpa den perfekta förlovningsringen! 

Olika delar på en förlovningsring
Innehållsförteckning

Vad utgör huvudet på en förlovningsring?

Huvudet på en förlovningsring är den centrala och mest iögonfallande delen av ringen. Det är nämligen här som centerstenen eller -stenarna är placerade. Huvudet består av flera komponenter som tillsammans både håller stenen på plats och utgör en avgörande del av ringens design och utseende. Några av dessa avgörande komponenter kallas för centersten, klor, galleri, “shoulders” och “bridge”.

Huvudet på en förlovningsring
 • Centersten: Centerstenen är den diamant eller ädelsten som står i fokus. Centerstenen kan vara helt ensam som i en solitärring eller omges av två något mindre eller flera små sidostenar som i en trestens- eller sidostensring.
 • Klor: Klorna är ett begrepp för små fästen som används för att hålla stenen på plats. Dessa kan variera i utseende och kan vara allt från från nästan osynliga till mer framträdande i designen.
 • Galleri: Galleriet är synligt från profil och är den del av ringen som ansluter diamanten och skenan till varandra. De flesta moderna förlovningsringar har ett öppet galleri som håller delar av paviljongen på diamanten synlig. Galleriet kan dock även vara prytt med filigranmönster för en mer vintageinspirerad look.
 • Axlar (“Shoulders”): Axlarna utgörs av den upphöjda delen av skenan på vardera sida av centerstenen. De kan vara helt släta, men kan även vara prydda med sidostenar eller andra detaljer. Det finns dock förlovningsringar som har samma höjd runtom hela bandet. Dessa ringar saknar axlar.
 • Brygga (“Bridge”): Bryggan är belägen precis under centerstenen och kopplar ihop axlarna med varandra. Den är ofta slät, men kan även vara dekorerad med mönster, diamanter eller andra ädelstenar. Bryggan används även ofta som en viloplats för huvudet för mer stabilitet. 
 • Donut: Vissa ringar är utrustade med en donut istället för en brygga. Donuten utgörs av en rund liten metallbas som gör det möjligt för klorna att placeras bredare isär för att ge huvudet mer stabilitet. Detta gör det också svårare att skada huvudet på ringen.

Vilka är de vanligaste huvudena för förlovningsringar?

Eftersom huvudet på en förlovningsring består av så många olika beståndsdelar är valet av huvud avgörande för hur ringen ser ut. Det är därför bra att vara påläst om vilka huvuden det finns att välja på, hur de ser ut och hur de är uppbyggda. 

Här är några av de mest populära huvudtyperna för förlovningsringar:

 • Katedralhuvud
 • Korghuvud
 • Spaljehuvud
 • Peghuvud
 • Integrerat huvud
Olika sorters huvuden på förlovningsringar
Förlovningsringar med katedral-, korg-, peg- och integrerat huvud.

Katedralhuvud

Katedralhuvudet har fått sitt namn av de den avsmalnade formen som påminner om de höga valven i en katedral. Det är nämligen utrustat med en bågformad “axel” upp mot huvudet på vardera sida som gör att avståndet mellan sten och skena blir lägre. Katedralhuvudet är därför ett bra val för de som vill ge ett intryck av att stenen inte sticker ut så mycket.

Själva infattningen av centerstenen på ett katedralhuvud kan se olika ut och kan variera mellan olika typer av kloinfattningar. Centerstenen på ett katedralhuvud kan även omges av en halo.

Korghuvud

Korghuvudet består av en typ av kloinfattning där en metallram löper mellan klorna och bildar en “korg” som håller fast centerstenen. Detta ger mer stöd åt stenen samtidigt som det blir en extra detalj i designen åt ringen. En förlovningsring med korghuvud kan kombineras med ett katedralband, ett upphöjt band eller ett klassiskt rakt band.

Spaljehuvud ("Trellis")

Spaljehuvudet är väldigt lik korgen till utseendet, men klorna är mer sammanflätade, likt en trädgårdsspalje, ned mot skenan. Detta gör även att huvudet hamnar något lägre ned. Spaljehuvudet är väldigt vanligt förekommande bland trestensringar, men är också relativt vanligt bland solitärringar.

Peghuvud

Peghuvudet är väldigt vanligt bland solitärringar och består oftast av fyra eller sex klor som tillsammans bildar en “skål” som håller uppe centerstenen. Detta huvud fästs på bandet i efterhand och är alltså inte integrerat i skenan. Detta gör att peghuvudet oftast är högt sittande vilket får stenen att sticka ut en del från ringen vilket är bra att vara medveten om.

Tack vare att peghuvudet är separat från bandet går det att ha olika metaller på huvudet och skenan om man vill ha en extra unik design på sin ring.

Integrerat huvud

Det integrerade huvudet ser på många sätt ut som peghuvudet, men är designat i ett med själva bandet. Tack vare att det integrerade huvudet inte är en egen separat del blir huvudet mer lågt sittande vilket gör att centerstenen inte blir lika utstickande. Ett integrerat huvud har oftast fyra eller sex klor precis som peghuvudet.

Hur många klor har en förlovningsring?

Antalet klor på en förlovningsring utgör en avgörande del för hur centerstenen framhävs och presenteras, men också för hur säkert den sitter. Generellt gäller att ju fler klor ringen har, desto säkrare sitter stenen. Detta eftersom det så finns fler klor kvar som kan hålla stenen på plats om en av dem skulle komma till skada.

De allra flesta förlovningsringar har fyra eller sex klor, men det finns även modeller med exempelvis tre, fem eller åtta klor.

Treklofattning

Treklofattningen används ofta tillsammans med runda diamanter när man vill ha en så minimalistisk design som möjligt. Den är även ett bra alternativ när man vill framhäva särskilda former som exempelvis en hjärtformad eller trilliantslipad diamant. En nackdel med tre klor är dock att det är stor risk för att stenen faller ut om någon av klorna skulle komma till skada.

Fyrklofattning

Fyrklofattningen är väldigt populära och kan användas till allt från runda briljantslipade stenar till oval, prinssess- samt smaragdslipade diamanter. En stor fördel med fyra klor är att de tar lite fokus från centerstenen vilket får den att se större ut än en sten som omges av exempelvis sex klor.

Femklofattning

Femklofattningen är något säkrare än den med fyra klor eftersom stenen fortfarande hålls fast om en skulle gå sönder eller missformas. Förlovningsringar med fem klor är allra vanligast som solitärringar, eller andra ringtyper, med runda stenar, men förekommer även bland hjärt- och droppformade diamanter och ädelstenar.

Sexklofattning

Sex klor ger extra säkerhet och stöd och är ofta ett säkrare val än fyra eller fem för större (och tyngre) diamanter. Sexklofattningen är, precis som fyrklofattningen, väldigt vanlig för solitärringar, men används även frekvent för sidostensringar. Centerstenen är ofta rund, men kan även vara exempelvis marquise-slipad.

Fler än sex klor

Kloinfattningar med fler än sex klor används mest för stora stenar, ofta större än en carat, för att hålla stenen säkert på plats. Ibland placeras de var för sig, men kan även designas som dubbla klor vilket innebär att klorna sitter två och två. Centerstenar med dubbla klor omges ofta av åtta klor totalt.

Vilka olika typer av klor för förlovningsringar finns det?

De allra flesta förlovningsringar är designade med någon form av klor, men precis som antelet så kan även utseendet på dem variera. De kan exempelvis vara enkla, dubbla, spetsiga eller runda.

Förlovningsringar med runda, fyrkantiga, spetsiga och v-formade klor.

Här är en lista över de vanligast förekommande klorna för förlovningsringar:

 • Runda (“Button”): Runda klor är små och diskreta och ser ut som små, små knappar när de ses framifrån.
 • Fyrkantiga: De fyrkantiga klorna är ungefär lika stora som de runda, men är kantiga i formen vilket också gör dem något mer markanta.
 • Spetsiga (“Claw”): Den spetsiga varianten ger verkligen rättvisa åt begreppet “klor” då de ser ut precis som klorna på ett djur. De är ofta något större och mer markanta än både runda och fyrkantiga klor.
 • V-formade: De V-formade klorna kallas ibland även för hörnklor då de oftast används i hörnen på kantiga stenar för att ge dem extra skydd mot slitage.
 • Dubbla: En dubbelklo är två klor som sitter i par, precis intill varandra. Dessa täcker lite mer av ytan på stenen, men ger också mer stabilitet till infattningen. Dessutom ger det ringen ett väldigt unikt utseende.
 • Delade: En delad klo är en variant på dubbelklon där klorna sitter bredvid varandra, men med lite mellanrum emellan. En centersten med delade klor passar lika bra till en enkel rak skena som till en delad eller flätas variant.

Vad utgör skenan på en förlovnignsring?

Skenan på en förlovningsring avser själva bandet som omsluter fingret. Det är en av de mest grundläggande delarna av en ring, men dess design kan variera mycket i både form och bredd. De kan också vara helt släta eller delvis alternativt fullt vara dekorerade med diamanter. 

De ringar som inte är klädda med stenar runtom hela skenan har en så kallad bas bak på bandet som används för att ändra storlek på ringen. Alliansringar som är klädda med stenar runtom hela bandet går alltså inte att ändra storlek på.

Vilka är de populäraste skenorna för förlovningsringar?

 • Rak skena: Den raka skenar har samma bredd runtom hela bandet. De finns dock i alla olika möjliga olika bredder och kan vara allt från supertunna till kraftiga och robusta. De kan också vara helt släta eller prydda med diamanter eller ädelstenar.
 • Delad skena: Den delade skenan sitter ihop baktill men är allt som oftast delad längst fram mot centerstenen. Delade skenor kan även sitta ihop både bak- och framtill och vara delad på sidorna. 
 • Flätad skena: En flätad skena består två eller flera band som är sammanflätade i ett. Flätan kan vara antingen delad eller helt tät.
 • Tapered Shank (Avsmalnande skena): Den avsmalnande skenan minskar i tjocklek i riktning mot centerstenen vilket skapar en effekt som riktar fokus mot stenen. Detta blir extra effektfullt med en sten av större storlek och för stenen att uppfattas ännu större än vad den är.
 • Reverse Taper (Omvänd avsmalning): Omvänd avsmalning innebär att skenan istället blir bredare i riktning mot den centrala stenen. Detta ger ett lite mer robust uttryck samtidigt som det också ger mer utrymme för ytterligare detaljer eller sidostenar.
 • Knife edge: Knife edge-skena har en distinkt design där bandet har en skarp, central ås som liknar en knivs egg. Det ger en unik och iögonfallande profil som är både stilren och markant på en och samma gång. Denna typ av skena används främst för solitärringar med kloinfattning, men förekommer även i andra varianter.

Vad innebär infattning på en förlovningsring?

Infattningen av en förlovningsring avser hur stenen eller stenarna är fastsatta och är en kombination av många av ringens alla byggstenar. Huvudet och dess alla delar är alltså en del av infattningen på ringen. Infattningen för centerstenen och sidostenarna i skenan på en ring brukar dock skilja sig åt.

Vilka är de vanligaste infattningarna för centerstenar?

De vanligaste infattningarna för centerstenen i en förlovningsring är klofattning, bezelfattning, halofattning samt tensionfattning. Dessa olika typer finns även i flera olika variationer till utseendet, men principen av fasthållandet av stenen är densamma.

Förlovningsringar med klo-, bezel-, halo-, samt tensionfattning.
 • Klofattning: Kloinfattningen är utan tvekan den mest använda infattningen och används på såväl solitärringar som sidostens- och haloringar och innebär att centerstenen hålls fast av små “klor”. Det finns många olika typer av klor och dessa i sin tur kan även vara utformade i olika typer av huvuden. Exempelvis kan en klofattning bestå av ett korghuvud med runda klor eller ett peghuvud med spetsiga klor.
  Bezelinfattning: Bezelinfattningen omger hela stenen med en tunn metallram för att hålla den på plats. Detta ger mer skydd åt stenen än vad klorna gör som lämnar stora delar av kanterna nakna. Bezelringar är därför ett tacksamt val för mer ömtåliga stenar som exempelvis opaler, men används även frekvent för diamanter som är den hårdaste ädelstenen i världen.
  Haloinfattning: Haloringar har en central sten omges av mindre stenar vilket skapar en “halo”-effekt och en synvilla om att centerstenen är större än vad den är. Den centrala stenen är ofta klo- eller bezelinfattad medan de omgivande stenarna är infattade likt sidostenar.
  Tension-infattning: Ringar med tension-infattning har en central sten som kläms fast med hjälp av tryckraft från vardera sida av skenan eller bandet. Diamanten eller ädelstenen ser därför ut att sväva i luften.

Vilka är de vanligaste infattningarna för sidostenar?

De vanligaste infattningarna för sidostenar i skenan samt för stenar i alliansringar är kloinfattning, kanalinfattning samt fadeinfattning.

 • Kloinfattning: Diamanterna hålls fast med små klor, precis som kloinfattande centerstenar. De är dock mer integrerade i skenan vilket gör att stenarna löper längs med bandet till skillnad från centerstenen som sticker ut. Kloinfattningen är lika vanlig för alliansringar som för sidostensringar.
 • Kanalinfattning: Två metallkanter bildar en kanal i skenan som diamanterna fästs fast emellan. Detta ger ett stilrent intryck, men gör dock att stenarna upplevs något mindre än i kloinfattningen. Denna infattning är allra vanligast för alliansringar, men förekommer även hos sidostensringar.
  Fadenfattning: Denna infattning kan ses som en sorts blandning mellan klo- och kanalinfattningen där diamanterna omges av kanter runtom samtidigt som de även hålls fast av små pluppar. Fadeinfattningen är vanligast bland alliansringar, men förekommer även i sidostensringar i olika former. Den kan exempelvis kombineras med ett katedralhuvud eller en vanlig, enkel rak skena.

Vilka är de bästa butikerna för att hitta sin perfekta förlovningsring?

Nu när du har koll på de olika delarna på en förlovningsring och vilka valmöjligheter som finns har du säkert fått en viss uppfattning om hur du vill att din ring ska se ut. Men hur hittar man egentligen sin drömring? Vi rekommenderar att leta efter butiker som låter dig filtrera på de egenskaper som du är ute efter.

Här nedan har vi sammanställt de butiker som vi tycker har bäst filtreringsfunktioner utefter ringens olika delar såsom huvuden, antal klor och skenor. Vill du veta mer har vi även gjort ett stort bäst i test av de bästa butikerna för att köpa förlovningsringar där vi jämför helhetsupplevelsen i form av bland annat utbud, service och villkor.

Glamira

Glamira har ett av de bästa urvalen som vi har sett ni det kommer till hur många klor och vilken typ av klor det finns att välja på för deras förlovningsringar. Nackdelen är att det inte går att filtrera efter detta. Har du tålamod kan du dock hitta allt från tre- till åttaklofattningar samt alla möjliga former och storlekar på klorna som du kan tänka dig.

Det går tyvärr inte heller att filtrera efter specifika huvuden såsom “katedral”- eller “korg-huvuden”. Däremot kan man välja att se alla produktbilderna på kategorisidan i profil vilket gör det betydligt enklare att hitta en ring som har det huvud du önskar. Något du kan göra är att filtrera på exempelvis “klassisk” solitär”, “solitär design”, “tension” och “halo” och många fler stilar/infattningar för att filtrera ned valen efter dina önskemål. Glamira har även ett mindre urval av bezelringar. Detta går dock inte att filtrera på.

Kronan guld

Kronan guld har ett mindre utbud än vad exempelvis Glamira har. Däremot har de en bättre filtreringsfunktion när det kommer till olika detaljer på förlovningsringen då du kan filtrera på antal klor samt om du önskar en katedralskena (en ring med katedralhuvud) eller inte. Denna filtreringsfunktion fungerar för både solitärringar och sidostensringar och du kan då filtrera på om du vill ha tre, fyra, fem eller sex klor för din ring.

På datorn kan du även se hur ringen se ringen i profil om du för musen över produktbilderna på kategorisidan för att enklare se hur huvudet ser ut. På mobila enheter behöver du dock gå in på produkten för att se detta. När det kommer till skenan på ringen har Kronan guld ett bra urval bestående av bland annat knife edge-, raka-, katedralformade- samt kanalinfattade och kloinfattade skenor.

Van Bruun

Detta är en bra butik för dig som vill ha en förlovningsring med så låg profil som möjligt. Vanbruun är nämligen den enda butiken vi stött på som låter dig filtrera efter om du vill ha en låg-, medium-, eller hög infattning! Du kan även filtrera på om du vill ha tre, fyra eller sex klor eller om du vill ha en infattning helt utan klor. Dessutom finns det ett bra urval av olika skenor, inkusive knife edge, även om det inte går att filtrera på detta.

Enligt oss är Vanbruun en av de enklaste butikerna att filtrera efter de olika beståndsdelarna på en förlovningsring. Urvalet av ringar är dock mindre än hos exempelvis Glamira eller Kronan guld.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *