Diamantklarhet – Så väljer du rätt klass (med bilder)

Diamantklarhet bestäms av närvaron eller frånvaron av inneslutningar, det vill säga små brister i en diamant som kan påverka dess utseende och värde. Förståelse för klarhet och rollen den spelar för prissättningen av diamanten gör det enklare att välja rätt.

Vi hjälper dig förstå skillnaden mellan de olika klarhetsgraderna så att du kan fatta ett så välgrundat beslut som möjligt när du köper en diamant!

Diamantklarhet

Innehållsförteckning

Vad är diamantklarhet?

Diamantklarhet graderas efter hur ren diamanten är, det vill säga hur fri den är från fläckar och defekter. Defekterna kan vara antingen invändiga eller utvändiga.

De inre fläckarna kallas för inneslutningar och uppstår när diamanten bildas. De yttre defekterna bildas istället på grund av slitage alternativt vid slipningen eller insättningen av diamanten.

Diamantens olika klarhetsgrader

För att du ska kunna skilja diamanternas klarhet åt graderar GIA diamanterna efter en 11-gradig skala. För att göra graderingen så korrekt som möjligt använder de ett instrument med 10x förstoring som hjälper till att upptäcka även små, små defekter.

De flesta diamanter bland de fem lägst rankade klarhetsgraderna (I1, 12, 13, SI1, SI2) har inneslutningar som kan ses med blotta ögat.

Övre graderingar (VS1, VS2, VVS1, VVS2, IF, F) anses däremot vara ögonrena eftersom de kräver förstoringsinstrument för att upptäcka skönhetsfelen (om det finns några).

F (Flawless)

Flawless (felfri), som är den högsta graden av klarhet betyder att diamanten varken har inre eller yttre fel som är synliga under 10x förstoring. De är alltså helt felfria!

Dessa diamanter är otroligt sällsynta och kommer därför med en extra hög prislapp.

IF (Internally flawless)

Diamanter som är “internally flawless” är helt felfria inuti, men har små ytliga fel som endast är synliga under mikroskåp.

Dessa små fläckar påverkar inte diamantens skönhet på något sätt och kan till och med vara svåra att upptäcka för ett tränat öga med hjälp av mikroskåp.

Är man i valet och kvalet mellan F och IF rekommenderas oftast det sistnämnda eftersom skillnaden i klarhet är minimal. Klarheten ser lika bra ut för ögat samtidigt som du sparar pengar (även om en IF diamant inte på något sätt är en billig investering).

VVS1/VVS2 (Very, very slightly included)

Graderingarna VVS1 och VVS2 påvisar att de inneslutningar som finns i diamanten är svåra att upptäcka även under 10x förstoring.

VVS1 har endast en inneslutning medan VVS2 har två inneslutningar. Dessa utgörs vanligtvis av små, små prickar inuti diamanten, men är ingenting som påverkar utseendet för blotta ögat.

Båda graderingarna är väldigt sällsynta. Eftersom VVS1 är något renare kostar dessa diamanter dock oftast lite mer.

VS1/vS2 (Very Slightly Included)

Diamanter med gradering VS1 har en, alternativt flera små inneslutningar som enbart kan ses kan ses under 10x förstoring. Detta är oftast en mycket prisvärd gradering eftersom diamanten fortfarande ser ren ut för ögat, men kostar mindre än de högre rankade diamanterna.

VS2-diamanter har två eller fler små inneslutningar som i 95 % av fallen ser helt rena ut för ögat. Detta är den lägsta graderingen som anses vara ögonren.

Denna gradering är därför oerhört populär för exempelvis förlovningsringar eftersom du får mer pengarna utan att inneslutningarna är synliga för ögat.

SI1/SI2 (Slightly included)

Dessa två graderingar inkluderar diamanter som har inneslutningar som ofta går att se även utan mikroskåp. 

Beroende på formen på diamanten samt hur väl den är slipad kan mycket av inneslutningarna dock gömmas undan ganska bra för blotta ögat. Den briljantslipade diamanten är den slipning som är allra bäst på att dölja skönhetsfel.

Diamanter med SI1 gradering har färre och mindre synliga inneslutningar och det är därför större chans att dessa upplevs som ögonrena än SI2-diamanter.

I1/I2/I3 (Included)

De tre lägsta graderingarna I1, I2, I3 har inneslutningar som tydligt kan ses under 10x förstoring. Inneslutningarna syns allt som oftast även tydligt när man tittar på diamanten utan instrument.

Detta kan även påverka diamantens transparens samt hur väl den delar och återspeglar ljuset. Diamanter av denna gradering har därför en tendens att glittra mindre.

Denna gradering rekommenderas därför inte att användas som “huvudsten”, men används ibland som mindre diamanter i exempelvis bandet på en förlovningsring.

Många butiker och varumärken har valt att inte ha dessa diamanter i sitt ordinarie sortiment, men erbjuder att ta in dem på förfrågan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Val av diamanter

Val av diamant

Val avdiamanter Idag finns det två olika typer av diamanter – naturliga och labbodlade. De naturliga bildas naturligt i underjorden, medan de labbodlade skapas av

Läs mer »