Innebörden av diamantens klarhet & klassificering

Diamanter är en av de mest eftertraktade ädelstenarna i världen. När det gäller att köpa diamanter är det dock en faktor som många missar att ta hänsyn till – nämligen diamantens klarhet. Klarheten är en viktig del i prissättningen av diamanter, men vad betyder egentligen diamantklarhet och hur påverkar den priset?

Innehållsförteckning

I jakten på ett diamantsmycke är det stor chans att du stöter på uttrycket “de 4:cna”. Klarhet utgör ett av dessa c:n och har en avgörande roll i prissättningen av diamanter.

Med bättre förståelse för vad diamantklarhet innebär och hur den bedöms är det därför enklare att ta rätt beslut när du väljer diamant.

Gradering av klarheten

Gemological Institute of America (GIA) ansvarar för att gradera varje diamant utifrån dess grad av brister.

För att göra detta använder de ett verktyg med 10x förstoring för att studera varje stens unika uppbyggnad.

En diamant kan se felfri ut för blotta ögat, men genom att titta närmare på diamanten i förstorat format kan man urskilja även de allra minsta skönhetsfel. En helt felfri diamant är väldigt ovanligt.

GIA använder en elvagradig skala som sträcker sig från Flawless (F) till Included (I3). Varje gradering beskriver hur mycket eller hur lite inneslutingar (skönhetsfel) diamanten har. 

De lägre graderingarna avser fel som går att se med blotta ögat medan defekterna hos de högre graderingarna endast kan ses under 10x förstoring eller inte alls.

De tre lägsta graderingarna I1, I2, och I3 har exempelvis många och tydliga inneslutningar medan den bästa graderingen, FL är helt felfri även under 10x förstoring. 

Detta system gör det enklare för både köpare och säljare att urskilja kvaliteten på diamanterna och vilka “fel” som finns i dem.

Hur påverkar klarheten priset?

Diamanter av högre klarhetsklass är generellt dyrare än de med lägre klass eftersom dessa både är ovanligare och mer eftertraktade.

Detta behöver dock inte alltid vara fallet eftersom diamantens pris även avgörs av graderingen av resterande 3 c:n. En sten med sämre klarhet, men med högt graderad färg och slipning kan exempelvis vara mycket dyrare än en sten med hög klarhet, men sämre slipning och färg.

När du väljer din diamant är det därför viktigt att ta hänsyn till alla fyra komponenter. Är klarheten väldigt viktig för dig kanske du behöver kompromissa med någon av de andra c:na för att hålla dig till din budget.

Är du däremot villig att dra ner på klarheten för att exempelvis få en större sten kan detta också vara en möjlighet. Klarheten är alltså bara en av flera faktorer i prissättningen. 

Sammanfattning

Förståelse för diamanters klarhet och klassificering gör det lättare att välja rätt diamant. 

Det är dock viktigt att inte bara titta på klarheten utan att även ta hänsyn till slipning, färg och karatvikt när du gör ditt val så att du får bäst värde för pengarna.

Kom ihåg att det är en kombination av de alla 4 c:na som bestämmer priset!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Val av diamanter

Val av diamant

Val avdiamanter Idag finns det två olika typer av diamanter – naturliga och labbodlade. De naturliga bildas naturligt i underjorden, medan de labbodlade skapas av

Läs mer »